วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

อาหารที่ไม่มีประโยชน์

  อาหารที่ไม่มีประโยชน์

อาหารบางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น อาหารที่ไม่มีประโยชน์ ได้แก่
1. อาหารหมักดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง เป็นต้น อาหารเหล่านี้อาจทำให้ท้องเสียได้
2. อาหารผสมสี ได้แก่ ขนมที่มีสีสวย อาหารเหล่านี้จะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้
3. อาหารจำพวกน้ำอัดลม ช็อคโกแลต ทอฟฟี่ อาหารเหล่านี้มักมีรสหวานจัด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุ
ดังนั้น เราจึงควรเลือกกินเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและแข็งแรง
ข้อควรปฎิบัติในการกินอาหาร
๑. เราต้องกินอาหารให้ครบทั้ง ๓ มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น และควรกินอาหารแต่ละมื้อให้ตรงเวลา เพราะจะทำให้ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร
๒. เราควรล้ามือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหารทุกเช้า
๓. เราต้องกินอาหารที่สะอาดและไม่มีแมลงวันตอม
๔. เราควรกินอาหารให้ครบทุกชนิด และหลากหลายชนิดในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย เช่น ข้าว แป้ง เนื้อ นม ไข่ ผัก เป็นต้น และไม่ควรเลือกกินแต่อาหารที่ชอบเท่านั้น
๕. ขณะกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ถ้าจะไอหรือจาม เราควรใช้มือหรือผ้าปิดปากหรือจมูก เพื่อป้องกันเศษอาหารในปากกระจายออกมา
๖. เราไม่ควรกินอาหารที่มีสีจัด อาหารจำพวกของดอง หรืออาหารที่มีรสหวานจัด เพราะอาจทำให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
๗. เราควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียด และควรเคี้ยวอย่างช้า ๆ ไม่ให้มีเสียงดังการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน ช่วยทำให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น และยังทำให้การขับถ่ายดีขึ้น
๘. เราควรใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคช้อนกลาง เป็นช้อนที่ใช้ตักกับข้าวจากสำรับมาใส่จานตนเองนะครับ การใช้ช้อนกลางตักอาหารทำให้เชื้อโรคไม่แพร่สู่กันได้
๙. เราไม่ควรเล่นหรือพูดคุยกันเสียงดังขณะกินอาหาร เพราะอาจทำให้อาหารตกลงไปในหลอดลมทำให้สำลักได้
๑๐. เราควรกินอาหารให้อิ่มพอดีโดยไม่ควรกินมากหรือน้อยเกินไป
๑๑. หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเราควรดื่มน้ำสะอาด แล้วบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
๑๒. หลังกินอาหารอิ่มใหม่ ๆ ควรพักสักครู่ ไม่ควรออกกำลังกายหรืออาบน้ำทันที เพราะอาจทำให้จุกเสียดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น